SIK SORULANLAR

 1. EKB nedir?

  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalardaki Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalardaki enerji tasarrufunu, çevrenin korunmasını, enerji ile enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, binaların yalıtım özelliklerini ve bunun verimi hakkındaki bilgileri içeren belgedir.

 2. EKB neden gereklidir, alınmadığı taktirde binanın durumu ne olur?

  1 Ocak 2011’den itibaren binaların enerji kimlik belgesine sahip olması zorunlu tutulmuştur. 1 Temmuz 2011’den itibaren de binaların görünür yerlerine asılması zorunluluğu getirilmiştir. EKB ile gereksiz enerji kullanımı önlenir, yalıtım sayesinde yazın binaların fazla ısınması, kışın ise soğuk olması engellenir. Böylece kullanıcının giderlerinde tasarruf sağlanır. Enerji kimlik belgesinde A, B, C sınıfı çıkan binalar sayesinde %40 ila %50’ye varan bir enerji tasarrufu grçekleşir. 2 Mayıs 2017’ye kadar mevcut tüm binalara EKB alma zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesine sahip olmayan binaların tapularında bu eksiklik yer alacaktır ve 2017’den itibaren bu binaların alım-satımı zorlaşacaktır.

 3. Tüm bina tipleri için EKB düzenlenebilir mi?

  EKB apartman, ofis, otel, sağlık kurumları, AVM, toplu konut, eğitim kurumları, fabrika gibi bina tipleri için zorunlu olarak düzenlenmektedir. Sera, ağıl, ardiye, atölye, depo, sanayi faaliyetleri yürütülen ve planlanmış süresi 2 yıldan az olan, 50 m2 alandan küçük olan yerler için EKB zorunluluğu yoktur.

 4. Türkiye’nin her yerine EKB düzenleyebilir misiniz?

  Evet, Türkiye’nin her yerine EKB hizmeti vermekteyiz.

 5. Kimler EKB düzenleme yetkisine sahiptir?

  EKB düzenlemek için bu konuda gerekli eğitimleri alıp EKB Uzmanı Belgesi’ne sahip olan kişiler yetki sahibidir. Ayrıca yeni binaların EKB düzenlenmesinde SMM ( Serbest Mühendis Müşavir) belgesi, mevcut binaların EKB düzenlemesinde ise EVD’ye (Enerji Verimlilik Danışmanlığı) bağlı olunması gerekmektedir.

 6. EKB düzenlenirken hangi belgelere ihtiyaç duyulur?

  EKB düzenlenmesi aşamasında mimari proje, makine-elektrik projesi ve ruhsat fotokopisi gerekmektedir.

 7. EKB ne kadar sürede hazırlanır ve teslim edilir?

  Yapılacak binanın şekli ve m2 sine bağlı olarak 1-5 gün içerisinde EKB tamamlanır ve teslim edilir.

 8. Hangi durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından EKB geçersiz kabul edilir?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre en az C sınıfında olmayan binalar ile yetkili EKB uzmanı tarafından yapılmayan EKB geçersizdir.

 9. Mevcut binalar için EKB gerekli midir?

  Evet, gereklidir. Mevcut binalar için 2 Mayıs 2017'ye kadar EKB alınması zorunluluğu getirilmiştir.

 10. Hazırlanan enerji kimlik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

  Hazırlanan enerji kimlik belgelerinin süresi 10 yıldır.

 11. EKB düzenlenirken kullanılan BEP-TR programı nasıl bir programdır?

  BEP-TR programına uygun oluşturulan proje bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan BEP-TR sistemine yetkili EKB uzmanı tarafından girilir. Bilgiler sistem tarafından hesaplanarak geçerli sonuç elde edilir.

 12. Enerji kimlik belgesinin sağladığıavantajlar nelerdir?

  EKB alınmasına uygun inşâ edilen binalar enerji ve enerji kaynaklarının kullanımında israfı önler, enerji performansında tasarruf sağlar, çevreye duyarlı yapılar gelişir, bina sahiplerinin giderlerinde tasarruf sağlar, ülke giderlerinde israfı önler. Enerji kimlik belgesinin alınmadığı binaların alım-satım işlemleri zorlaşır, buna karşılık enerji kimlik belgesine sahip olan binalar alım - satım konusunda tercih edilir.

 13. EKB hangi kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirilmiştir?

  EKB 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre zorunlu hale getirilmiştir.

 14. Hangi aşamada EKB gereklidir?

  EKB proje ruhsat alım aşaması ya da bina iskan alımı aşamasında gereklidir. Bu aşamalar belediyeden belediyeye farklılık gösterir.

 15. Mevcut bina ve yeni için düzenlenen EKB arasında bir fark bulunur mu?

  Hayır, bulunmaz. Oluşturulan EKB her iki bina için de aynıdır. Fakat EKB düzenleyen kişi ve firma konusunda farklılık olabilir.

 16. Enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfı en az hangi değerde olmalıdır.

  Enerji kimlik belgesinde belirtilen enerji sınıfı en az C sınıfı değerinde olmalıdır.

 17. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binalardaki enerji tasarrufunu sağlamak için zorunlu tutulan EKB aşamasında devletin sağladığı özel ayrıcalıklar var mıdır? (Teşvik, düşük faizli kredi vb.)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina iyileştirmesi yapmak için finansman modelleri konusunda çalışmalarına devam ettiklerini, konunun henüz tam bir netliğe ulaşmadığını belirtmiştir. Finans modelinin düşük faizli krediye dayandığı, bunun yanında teşvik mekanizmalarının da eklenebileceği söylenmiştir.

 18. EKB mevcut bina ve yeni binalar için en son hangi tarihe kadar düzenlenmelidir?

  Binan ruhsat tarihi 1 Ocak 2011'den önce ise mevcut bina olarak tanımlanır ve 2 Mayıs 2017'ye kadar mevcut binaların EKB alma zorunluluğu vardır. Ruhsat tarihi 1 Ocak 2011'den sonra ise bina yeni bina olarak adlandırılır ve yapı kullanma izin belgesi (İSKAN) alınmasından önce EKB çıkarılır. Çünkü EKB olmayan bir binaya iskan verilemez.

 19. EKB teslimat aşaması nasıl gerçekleşir, ödeme nasıl yapılır?


Anasayfa'ya geri dön.