MİMARİ PROJE

Mimari proje yapılaşma olacak alanın yeniden tasarlanması;  yani vaziyet planı ve kütle oranlarının belirlenmesi, işlevselliğin çözümlenerek kat planlarının oluşturulması, görünüşler ve proje kesitlerinin hazırlandığı süreçtir.

Mimari proje aşamasının gerçekleşmesi için öncelikle yapılması gereken belli işlemler vardır. Bu işlemler maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır:

  • Aplikasyon krokisinin alınması (İlgili lisanslı kadastro bürosundan alınacak belgedir.)

  • İmar durumunun alınması

  • İnşaat İstikamet Rölevesinin alınması

  • Yola terk ve satın alma işlemlerinin yapılması

  • Vaziyet planıyla birlikte kot-kesit başvurusu yapılarak mevcut kot durumunun belgelenmesi

  • Zemin etüt raporlarının hazırlanması

Yukarıdaki basamakların gerçekleştirilmesinden sonra mimari projenin hazırlanması sürecine geçilir. Bu süreçte mevcut imar durumuna göre kat planları ve bina yüksekliği belirlenir. Ekibimiz tarafından hazırlanan kat planları ve yapı cephe çalışmalarının işverenle yapılan toplantılar sonucunda onaylanmasından sonra mimari projenin uygulama çizim aşamasına geçilir. Uygulama çizimleri bittikten sonra ise ilgili makamdan mimari proje ön onayı alınarak statik ve mekanik projelerin hazırlanması için partner firmalara gönderilir.

Tüm bu aşamalar sonrasında yapı inşaat ruhsatı alınması amacıyla hazırlanan tüm projeler incelenmek üzere ilgili makama teslim edilir.


Anasayfa'ya geri dön.